Nội dung chính:

Nhịp

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Dùng để đo một chuyển động, hoặc một hoạt động nhịp nhàng.