Nội dung chính:

Nhịp tim mong muốn đạt được

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Nhịp tim mong muốn đạt được trong thời gian tập thể dục (thường dưới dạng tỷ lệ phần trăm của nhịp tim tối đa).