Nội dung chính:

Niêm mạc

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một thể loại khác của màng nhầy.