Nội dung chính:

Nong tạo hình mạch vành/can thiệp mạch vành qua da

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Kỹ thuật tạo hình mạch vành bằng cách theo mạch ngoài da vào mạch vành và nong lại mạch bị hẹp hoặc phình.