Nội dung chính:

Ống dẫn trứng

Nội dung

Nằm phía trên hai bên của tử cung, có nhiệm vụ dẫn trứng từ buồng trứng đến tử cung.