Nội dung chính:

Osteopuncture

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một hình thức châm cứu, trong đó kim xuyên qua màng xương (màng bao phủ xương).