Nội dung chính:

Pancreatin

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một chiết xuất từ tụy của con lợn.