Nội dung chính:

Personal flotation device

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Thiết bị giúp người nổi trên mặt nước.