Nội dung chính:

Phân tích tinh dịch

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xét nghiệm ở nam giới. Hai hoặc nhiều mẫu tinh dịch được xét nghiệm vào từng ngày riêng biệt.