Nội dung chính:

Phân tử

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Đơn vị nhỏ nhất của một chất có thể tồn tại độc lập mà vẫn giữ lại được các tính chất đặc trưng của chất đó.