Nội dung chính:

Phép chữa đối chứng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một phương pháp chỉ dùng các thuốc hoặc các kỹ thuật y khoa đặc biệt để chữa bệnh.