Nội dung chính:

Phỏng do điện giật

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xảy ra khi một người tiếp xúc với dòng điện.