Nội dung chính:

Phương pháp cắt bằng vòng điện

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một kỹ thuật sử dụng dòng điện đi qua một vòng dây mỏng để loại bỏ các mô bất thường.