Nội dung chính:

Phương pháp đốt bằng nhiệt qua tuyến niệu đạo

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Nhiệt tạo ra bởi một máy phát sóng được sử dụng để thu nhỏ tuyến tiền liệt phì.