Nội dung chính:

Phương pháp luyện chạy xa

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một phương pháp tập luyện liên tục, gồm cả hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.