Nội dung chính:

Pneumatic otoscope

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Thiết bị dùng để kiểm tra màng nhĩ bằng cách thổi một luồng hơi vào tai.