Protein do tế bào cơ thể sinh ra khi bị virus tấn công