Nội dung chính:

Qi

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một thuật ngữ Trung Quốc sử dụng để mô tả năng lượng cần thiết hoặc các thứ cần thiết cho cuộc sống.