Nội dung chính:

Răng sữa

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Răng của trẻ nhỏ, lần mọc đầu tiên thường khoảng 20 cái.