Nội dung chính:

Rối loạn ác cảm tình dục

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một rối loạn đặc trưng bởi sự sợ hãi, không thích hoặc tránh các hoạt động tình dục.