Nội dung chính:

Rong kinh

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Ra máu quá nhiều trong gian đoạn hành kinh.