Nội dung chính:

Saccharide

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một phân tử đường.