Nội dung chính:

Saponin

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Glicozit không có gốc nitro mà thường là gốc sterol hay tritecpen, giữ vai trò tạo bọt hay tạo xà phòng, hoạt động mạnh trong dung dịch hòa tan.