Nội dung chính:

Siêu âm thận và bàng quang

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Sử dụng sóng siêu âm để kiểm tra thận và bàng quang. Xét nghiệm này cho thấy những bất thường nào đó thông qua những hình ảnh của thận và bàng quang. Phương pháp trên không cho biết hết những bất thường trong nước tiểu cũng như không diễn tả được thận hoạt động như thế nào.