Nội dung chính:

Siêu âm trực tràng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Sử dụng sóng siêu âm để xem xét các tuyến tiền liệt.