Nội dung chính:

Siêu âm xuyên trực tràng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một xét nghiệm trong đó một đầu dò siêu âm được đưa vào trực tràng của bệnh nhân để cung cấp hình ảnh của tuyến tiền liệt.