Nội dung chính:

Sinh lâu

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Quá trình sinh kéo dài hơn 18-24 giờ.