Nội dung chính:

Sinh lý học

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các nghiên cứu về chức năng của cơ thể, bao gồm quá trình vật lý và hóa học của các tế bào, mô, cơ quan và toàn bộ hệ thống.