Nội dung chính:

Sinh non

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Sinh trước ba mươi bảy tuần (nhưng sau 20 tuần) mang thai.