Nội dung chính:

Sinh thiết

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một xét nghiệm chẩn đoán trong đó mô hoặc tế bào được kiểm tra dưới kính hiển vi.