Nội dung chính:

Són tiểu

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tình trạng tiểu không tự chủ được, chẳng hạn như tiểu khi ho hay cười.