Nội dung chính:

Sự bài tiết

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Quá trình loại bỏ các chất thải từ một tế bào, mô, hoặc toàn thân.