Nội dung chính:

Sự chán ngấy (ăn)

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một cảm giác no.