Nội dung chính:

Sự co mạch

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các co thắt mạch máu.