Nội dung chính:

Sự đồng thanh tương ứng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một sự tình cờ được cho là vô cùng có ý nghĩa.