Nội dung chính:

Sự hình thành khối u

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Đặc trưng bởi một sự phát triển bất thường của các tế bào.