Nội dung chính:

Sự hoạt động khác thường của một cơ quan trong cơ thể

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xuất hiện những triệu chứng bất thường.