Nội dung chính:

Sự khó chịu trong cơ thể

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một cảm giác bị bệnh hoặc khó chịu về thể chất.