Nội dung chính:

Sự nhu động

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Sự co thắt cơ bắp liên tục trong đường ruột để thức ăn di chuyển qua đường ruột.