Nội dung chính:

Sự phát sinh bệnh

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Quá trình căn bệnh (đặc biệt là tế bào) bắt nguồn và phát triển.