Nội dung chính:

Sự tái diễn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Hành động lặp lại