Nội dung chính:

Sự tăng tiết

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Bài tiết quá mức.