Nội dung chính:

Sự thối rữa

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Quá trình phá vỡ các hợp chất protein do bị hư hỏng.