Nội dung chính:

Sự trao đổi chất

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một thuật ngữ chung cho tất cả các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể.