Nội dung chính:

Suy tim sung huyết

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Loại bệnh mãn tính, xảy ra khi tim là không có khả năng cung cấp các nhu cầu oxy cho cơ thể.