Nội dung chính:

Tạ dưới nước

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Thiết bị tập tạ được thiết kế nhằm chịu được hoạt động dưới môi trường nước.