Nội dung chính:

Tai ngoài

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Phần ngoài tai.