Nội dung chính:

Tạo hình

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Hình dạng đầu trẻ bị thay đổi khi đi qua ống sinn.