Nội dung chính:

Tế bào Helper T

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một tế bào lympho hỗ trợ miễn dịch.