Nội dung chính:

Tề bào T

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một tế bào lympho được kiểm soát bởi các tuyến ức.